fbpx

Penolong Pengurus Besar, Sumber Manusia Kumpulan

Tanggungjawab kerja:

  • Main peranan rakan kongsi dengan Pengurusan Tertinggi untuk mensinergikan pelan strategik untuk hasil yang optimum bagi menyokong matlamat dan objektif organisasi.
  • Membina tenaga kerja yang mampan dan memacu kecemerlangan operasi untuk kelebihan daya saing dalam pasaran.
  • Menyemak dan menyusun semula strategi pembelajaran, kepimpinan dan prestasi pembangunan keupayaan memandangkan keperluan/cabaran bakat global dan keupayaan bakat untuk memenuhi keperluan kepimpinan standard yang tinggi.
  • Mempromosikan budaya mentor dalam Kumpulan melalui program bimbingan atau rancangan intervensi lain untuk meningkatkan persahabatan antara pemimpin dan eksekutif muda dan menjadikan mereka sebagai model peranan untuk dicontohi.
  • Menilai keberkesanan Program Pementoran yang dilaksanakan dalam Kumpulan.

Keperluan:

  • Minimum 15 tahun pengalaman kerja berkaitan dalam fungsi berkaitan sumber manusia, terutamanya dalam pembangunan kakitangan, pembangunan kecekapan kakitangan dan/atau pengurusan kerjaya.
  • Sarjana Muda/Sarjana dalam pengurusan Sumber Manusia, Sains Sosial atau setaraf.
  • Kemahiran interpersonal dan perundingan yang sangat baik.
  • Kemahiran organisasi yang sangat baik dan perhatian terhadap perincian.
Job Type: Sepenuh Masa
Job Location: Kelana Jaya

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx